Blog

534/2015 Anàlisi de l'actitud dels professionals de la salut d'urgències i psiquiatria sobre el drogodependent.

11:15 31 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Investigadora principal: Antònia Gelabert Binimelis

 

Aquest estudi resulta d'un estudi anterior, "Valoració d'actituds professionals en infermeria davant l'alcohol i l'atenció al drogodependent" octubre 2013 / octubre 2014.

L'estudi anterior va descriure les actituds, percepcions i coneixements de les infermeres davant l’alcohòlic i el drogodependent des d'una metodologia quantitativa. Amb les conclusions d'aquest, es va veure la necessitat d'aprofundir en les causes d'aquestes actituds i que per tant, es proposava un estudi amb metodologia qualitativa fenomenològic per conèixer el discurs i significat del fenomen. Per tant es tracta d'un estudi diferent basat en les troballes de l'anterior.