Blog

449/2016 Importància de prevenir la desnutrició hospitalària i d’incloure-la dins del pla de cures

09:21 27 març en Proyectos en Curso 3

Investigadora principal: Regina Cortés Aguilar

 

La malnutrició relacionada amb la malaltia és una condició mèdica comuna no només greu en si mateixa, sinó que afecta significativament a la recuperació del pacient. Aquest punt encara no s'aborda adequadament en la pràctica clínica habitual. Per a això és important que s'apliqui un cribratge nutricional per al diagnòstic i prevenció de la desnutrició hospitalària, però actualment no hi ha un mètode d'avaluació nutricional acceptat universalment. L'objectiu del nostre estudi és comparar els diferents cribratges per poder així unificar protocols d'atenció en la pràctica clínica habitual.

Es durà a terme un estudi transversal, descriptiu, observacional i multicèntric. Als hospitals públics d'Ib-Salut de Mallorca, que són: Son Espases, Son Llàtzer, Inca i Manacor. Aquest estudi estarà format per dues fases:

Una primera fase on es realitzarà una comparativa dels diferents cribratges nutricionals, on els subjectes de l'estudi són els pacients ingressats en unitats d'hospitalització homogenis dels diferents hospitals. En aquesta fase es passaran tots els cribratges a l'ingrés i a l'alta dels pacients inclosos en l'estudi a més de realitzar una analítica on s'obtindran les següents dades: albúmina, colesterol i limfòcits totals.

Una segona fase on els professionals infermers, que participen en l'estudi, valoraran els diferents cribratges nutricionals a través d'una enquesta.

Les dades s'analitzaran mitjançant el programa SPSS.