Blog

Màster en Emergències Extrahospitalàries 2021/2022. 5à Edició Balears

10:33 02 juliol en Otros Cursos1
Acreditat amb 60 crèdits ECTS

El Màster en Emergències Extrahospitalàries s'organitza en col·laboració amb el SAMU-061 de Balears i ofereix als professionals sanitaris la formació, habilitats i actituds necessàries per a realitzar una atenció integral a les víctimes en situacions d'emergències. El programa es realitza juntament amb el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic i ofereix un conjunt d'activitats pràctiques, de simulacio i simulacres, que permetin aplicar els coneixements adquirits de forma immediata en el lloc de feina.

Modalitat  Presencial

Lloc de realització en Balears: 061 Balears. Gerència d'Atenció a Urgències - Àrea de docència. C/ Illes Balears s/n - 07014 Palma (Mallorca)

Inici: octubre 2021