Blog

Borsa de Perits Infermers 2022

15:21 28 setembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Des del Jutjat Degà de Palma s'informa que en compliment del que es disposa a l'article 341 de la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000, i en l'Acord de 28 d'octubre de 2010 del Ple del Consell General del Poder Judicial pel qual es modifica la Instrucció 5/2001 de 19 de desembre, queda oberta la inscripció a la Borsa de Perits Infermers 2022 per exercir davant la jurisdicció civil i la jurisdicció contenciosa-administrativa en l’àmbit de tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a una illa, fins al 30 de desembre del 2021, inclòs.

Les persones interessades hauran d'emplenar el formulari que trobaran a continuació: 

 

Responsable Identitat: Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears - CIF: Q0766004F, adreça postal: Carrer Almirall Gravina, 1, C.P.: 07014, Palma, Telèfon: 971462728, Correu electrònic: coiba.pm@infermeriabalear.com. En nom del Col·legi Professional tractam la informació que ens facilita per a la gestió dels col·legiats inscrits a les llistes de perits judicials per prestar serveis com a perits en procediments administratius i judicials. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinguin el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat, durant un termini de cinc anys des de la seva baixa al col·legi professional o com a perit. Les dades no se cediran a tercers, exceptuant en els casos en els quals hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al COIBA estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a aquests, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.
Etiquetes