Blog

IMAS-Convocatòria Comissió de Servei per a coordinador/a assistencial

13:07 30 setembre en Concursos i Oposicions

Resolució publicada en el BOIB el 30 de setembre de 2021

Resolució aprobació convocatòria comissió de serveis CS 77/2021 coordinador/a assistencial del Llar dels Ancians de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària

Termini de presentació de sol·licituds: set dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOIB

-Més informació sobre el procediment:  RESOLUCIÓ