Blog

BOIB: Convocadas diversas plazas de enfermera de promoción interna para el Área de Salud de Menorca

16:08 08 octubre en Concursos i Oposicions

En el BOIB del 07/10/2021, s'han publicat tres convocatòries per a cobrir a través del sistema de promoció interna temporal, diverses places d'Infermeres a l'Àrea de Salut de Menorca, les quals es detallen a continuació:

1 plaça de COMARES-Hospital Mateu Orfila:  Veure convocatòria

1 plaça d'Infermera de SALUT MENTAL-Hospital Mateu Orfila: Veure convocatòria

2 places d'Infermera d'URGÈNCIES d'Atenció Primària: Veure convocatòria

 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 27 d'octubre de 2021 (20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria)