Blog

OPOSICIONS IBSALUT: Publicada la llista DEFINITIVA de puntuacions obtingudes en l'examen de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària

14:57 19 octubre en Concursos i Oposicions
Publicades puntuacions definitives, corresponent a l'examen del concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermer/a d'urgències d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears convocat a través de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69 de 23/05/2019 i correcció d'errors BOIB núm. 71 de 01/06/2021).
Consultar diligència i puntuacions:

-Diligència Veure

-Llista Torn Promoció Interna: Veure

-Llista Torn Lliure: Veure

Les persones que han superat la fase d'oposició disposen de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la llista per a aportar la documentació que acrediti els mèrits.

-Model d'Autobarem: Descarregar

 

NOTA ACLARATÒRIA del 20/10/2021: Veure

Més informació en:  OPOS IBSALUT INF.URGÈNCIES