Blog

Bolsa Única IBSALUT: Acte públic d'adjudicació nomenaments interins de llarga durada. Categoria INFERMERA

11:22 03 desembre en Concursos i Oposicions
BORSA ÚNICA IBSALUT: Adjudicació de nomenaments estatutaris d'interinitat i de llarga durada de la categoria Infermer/a en diverses gerències del Servei de Salut de les Illes Balears (Eivissa, Formentera i Mallorca)
Pel fet que una gran part dels contractes de la categoria Infermer/a finalitzen en breu i donada la urgència i la necessitat per a procedir a la cobertura d'aquestes places, que no poden quedar descobertes, de conformitat amb el que resa l'article 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per raons d'interès públic que ho aconsellen, s'acorda l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment.
En els pròxims dies, es contactarà via correu electrònic amb les persones candidates per a informar d'aquest procés selectiu, així com indicar-los data i hora de presentació a l'acte públic. En breu es publicarà en la web del Servei de les Illes Balears el detall de les places ofertes.
L'adjudicació dels nomenaments del sector Menorca es realitzarà via telefònica.

-Consultar Acord Convocatòria Acte Públic

-Citació candidats EIVISSA: Veure

-Citació candidats MALLORCA: Veure

 

-Més informació: Borsa Única Infermera IBSALUT