Blog

BOIB: Convocat procediment de lliure designació per a Director/Directora d'Infermeria de la Gerència 061

11:08 17 desembre en Concursos i Oposicions

BOIB del 16/12/2021

Resolució de la consellera de Salut i Consum de l'1 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de director/directora d'infermeria de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985:

– Consultar Resolució

 

Termini de presentació de sol·licituds: 7 dies hàbils, a comptar a partir des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB