Blog

Centre de dia a Formentera necessita infermera

15:26 19 gener en Ofertes d'ocupació-Nacionals
,Oferta de feina per a infermera/r a Formentera
 

Lloc de treball: centre de dia

Sou aproximat: 30.175,07.- € bruts anuals.

Requisits: 1. Titulació mínima requerida :
– Diplomatura, grau o estudis equivalents d'infermeria.
2. Nivell de català: Acreditar el nivell B2 de català, es farà prova de nivell per qui
no ho pugui acreditar en el cas de no disposar d'un mínim de dos aspirants amb
el nivell B2 acreditat.
3. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual o declaració
responsable relativa al certificat negatiu. 
4. Declaració responsable de veracitat de dades.

Tipus de jornada: 37,5 h setmanals.

Tipus de contracte:: del dia 01/02/2022 fins el dia 28/02/2022 .

Més informació: Convocatòria

  

Etiquetes