Blog

Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears requereix infermera

08:28 01 febrer en Ofertes d'ocupació-Nacionals
Oferta de feina per infermer/a a Eivissa
 

Lloc de treball: Residència Sa Serra (Sant Antoni de Portmany)

Puesto de trabajo: coordinador/a enfermero/a

Sou aproximat: 35.901 €/anual.

Requisits: Diplomatura o Grau en Infermeria. Estar col·legiada/t. 

Tipus de jornada35 h/setmanals de dilluns a divendres: Quatre dies a la setmana en règim d'horari flexible, amb una part fixa i una part flexible.  La part fixa de l'horari, de concurrència obligada, serà la franja compresa entre les 09.00 i les 14.00 hores. La part flexible de l'horari, i sempre respectant les necessitats del servei, es distribuirà a voluntat del personal i serà la franja compresa entre els següents trams horaris: Entrada: entre les 07:30 i les 09.00 hores i Sortida: entre les 14.00 i les 16.30 hores. Un dia a la setmana flexible (7 hores), i amb dedicació especial (dissabtes i diumenges) depenent de les necessitats del servei.

Tipus de contracte:: interinatge (màxim 36 mesos)

Contacte: Cati Garcés, (cgarces@fbd.caib.es) 971.177212

Etiquetes