Blog

Convocatòria d'una borsa de treball per a cobrir places d'INFERMERA a Mallorca (Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència)

15:55 17 febrer en Concursos i Oposicions

Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la que s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa de treball per a cobrir temporalment llocs de feina de la categoria d'infermera per a l'illa de Mallorca

-Consultar bases de la convocatòria: Veure

-Sol·licitud i Autobarem: Descarregar

 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals, a partir del dia següent de la publicació de la resolució

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es presentaran mitjançant el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que està a
disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Fundació, en l'adreça d'internet http://fbd.caib.es

 

Etiquetes