Blog

Borsa Única IBSALUT: Publicada llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la categoria d'Infermera de SALUT MENTAL

13:33 11 abril en Concursos i Oposicions

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista provisional de puntuacions de l'actualització de la borsa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'Infermera Especialista de Salut Mental i la llista provisional de persones excloses del concurs de mèrits per a constituir la borsa única d'aquesta categoria.

-Consultar  Resolució

-Descarregar model Al·legacions

 

Termini de presentació d'al·legacions: fins al 28 d'abril de 2022 (10 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d'aquesta resolució)

Més informació en: IBSALUT-BORSA ÚNICA INF.S.MENTAL