Blog

V Edició dels Premis OAT Adherència 2021 Covid

11:18 22 abril en Becas y ayudas I+d+i otras 1

En la V Edició dels Premis OAT Adherència 2021 Covid volem contribuir al reconeixement públic i posar en valor l'esforç realitzat de totes aquelles entitats i persones físiques o jurídiques de l'àmbit de la sanitat que, durant l'any 2021, hagin desenvolupat projectes o iniciatives, dins del territori espanyol, amb la finalitat de la millora de l'adherència.

Presentació de candidatures de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2022

Valoració del jurat al maig/juny de 2022

Gala de lliurament de la V Edició se celebrarà a la fi del mes de juny de 2022 i tindrà lloc en una província de la CC.AA. de Castella i Lleó

Animem a participar presentant candidatures i, d'aquesta manera, poder optar al citat reconeixement públic.

 

Contacte per a més informació i inscripcions:

Telèfon: +34 91 833 41 02
E-mail: premios.oat@oatobservatorio.com

Etiquetes