Blog

PARC SANITARI PERE VIRGILI selecciona infermera/r

10:15 05 juliol en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Barcelona

 

Lloc de treball:  Barcelona

Sou aproximat anual: 31.000 € / brut 

Nombre de vacants: 4

Requisits: Formació requerida. Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
Competències / Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia.
Valorable. Motivació i experiència en atenció al pacient geriàtric.

Tipus de jornadaS’ofereix contracte en diferents torns (matí en horari de 7:45 a 15:00, tarda en horari de 14:45h a 22 o nit en horari de 21:45h a 08:00h).

Tipus de contracte:internitat

Àmbit: Geriàtrica.

Contacte: seleccio@perevirgili.cat

Altres detalls d'interès: Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat.
Un cop valorats els cv´s, els mèrits formatius i d´experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran un procés ´entrevistes personals de caràcter tècnic i competencial amb la Direcció d´Infermeria o persona/es en qui delegui, i un/a membre de l´equip de Recursos Humans.
Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació.

 

 

Etiquetes