Blog

Diaverum Serveis Renals, SL selecciona infermeres/rs

12:50 18 juliol en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Diaverum

Lloc de treball: Inca i Palma

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre Privat Concertat

Àmbit Competencial: Medicoquirúrgica

Sou aproximat anual : 28.488 € bruts anuals

Sou aproximat mensual : 2.374 € bruts mensuals

Requisits: Estar en possessió del títol d'infermeria

Tipus de contracte: : indefinit

Horari: 7h a 12:20h ó 12:20h a 17:40h 

 

Contacto: 681089674 

 

Etiquetes