Blog

Mutua Balear selecciona infermeres/rs

08:35 22 juliol en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Mutua Balear a Eivissa.

Lloc de treball: Eivissa

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre dependent de l'administració pública

Àmbit Competencial: generalista

Sou aproximat anual : 28.686 € bruts anuals

Requisits: Estar en possessió del títol d'infermeria. Titulació operador d'instal·lacions de radiodiagnòstic i experiència en immobilitzacions, guixos, embenatges, cures, sutures..

Tipus de contracte: : indefinit

Horari: jornada completa de dilluns a divendres de 8.00 a 20:00h segons torn

 

Contacte:mmtomas@mutuabalear.es

 

Etiquetes