Blog

Convocatòria CGE: Ajudes a programa de Doctorat per a infermeres

14:16 29 juliol en Beques i ajudes I+d+i altres 1

L'Organització Col·legial, dins de la seva aposta per la recerca infermera, llança un programa d'ajudes per a infermeres i infermers que estan realitzant el programa de doctorat. Aquestes ajudes tenen com a objectiu poder donar suport a la generació de coneixement i recerca a través de subvencions que poden ser utilitzades per a: finançament de la formació com a doctorands, l'accés a motors de cerca bibliogràfiques o articles de pagament, adquisició d'eines necessàries per a la recerca, mètodes i anàlisis estadístiques, traducció a altres idiomes i/o publicació en revistes d'impacte.

La quantia, pendent de definir en funció del nombre de sol·licituds que es rebin, forma part de la partida de dos milions d'euros per al desenvolupament professional i recerca del CGE per a aquest any 2022.

Per a continuar avançant amb criteris científics en les cures de la població resulta fonamental apostar per la formació i la recerca com a motors de canvi. Per això, des del Consejo General de Enfermería volem incentivar el creixement de la professió amb aquestes ajudes per a les infermeres i infermers espanyols, facilitant l'accés al Doctorat.

El model de sol·licitud estarà publicat a la pàgina web del CGE. No obstant, a continuació pots descarregar les bases de la convocatòria i la sol·licitud.

Bases convocatòria

Sol·licitud

 

-Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 d'agost al 31 d'octubre de 2022 (els col·legiats a les Illes Balears, hauran d'enviar la sol·licitud al següent correu: formacio@infermeriabalear.com. La resta, al col·legi que correspongui).

Poden accedir a aquestes ajudes, totes les infermeres i infermers col·legiats i matriculats fa menys de 5 anys en un programa de doctorat. A més, els sol·licitants han de ser ciutadans espanyols o ciutadans estrangers residents en territori espanyol, i estar col·legiat al corrent de pagament de quotes col·legials.

 

Més informació:  COIBA – Tel. 971 46 27 28 / formacio@infermeriabalear.com