Blog

Creu Roja cerca infermeres voluntàries per a projecte d'ajuda humanitària a immigrants

13:50 29 juliol en Cooperació

Des de Creu Roja duem a terme les labors d'assistència necessàries per a la protecció de la vida i la salut de les persones migrants, en els moments immediatament posteriors a la seva arribada a la frontera marítim-terrestre del territori de l'Estat Espanyol, atenent les necessitats bàsiques tant en matèria de salut com d'abric, alimentació i higiene per raons humanitàries.

En matèria de Salut les actuacions consisteixen a proporcionar una assistència sanitària, i més en concret:
• Valorar les necessitats de salut en una primera intervenció i determinar si precisen d'una assistència sanitària continuada.

• Detectar casos d'urgència en els quals es requereixi una derivació a un centre sanitari de manera immediata.

• Valorar possibles casos de malalties de declaració obligatòria per a alertar a les autoritats.
Exercim les nostres intervencions essencialment amb personal voluntari i el perfil d'Infermeria és essencial per a poder cobrir les necessitats assistencials de les persones migrants que atenem

Referent Dispositiu Ajuda Humanitària a Immigrants

+34 971 29 50 00
mavabo@cruzroja.es
Illes Balears. C/ Arquitecte Gaspar Bennàssar, 73. 07004 Palma