Blog

EUIT selecciona infermeres/rs

12:35 29 juliol en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Terrasa (Barcelona)

Lloc de treball: Terrasa

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre privat concertat

Àmbit Competencial: pediàtrica

Sou aproximat anual : 47.340 € bruts anuals

Requisits: - Títol de Grau en Infermeria o Diplomat/da en Infermeria
– Títol de doctor/a.
- Experiència professional en l’àmbit materno-infantil.
Es valorarà:
- Titulació complementària de especialitat pediàtrica i/o especialitat de comare o bé universitària en l’àmbit materno-infantil.
- Experiència professional en pediatria, comare o àmbit materno-infantil
- Experiència docent universitària.
- Avaluació positiva per ANECA o AQU.
- Experiència en recerca.
- Experiència docent amb estudiants de pràctiques.

Tipus de contracte: : indefinit

Horari: jornada completa 

 

Contacte: higinilopez@euit.fdsll.cat

Altres dades d'interès: 

Funcions específiques de docència:
• Planificar i impartir la docència de l’assignatura Cures Infermeres en la Infància, l’Adolescència i a la dona (cures infermeres materno-infantil) (3r curs del Grau en Infermeria)
• Planificar i impartir la docència d’assignatures afins.
• Coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament de l’activitat docent i de l’avaluació d’aquesta assignatura.
• Gestionar les incidències associades al desenvolupament de l’activitat docent.
• Desenvolupar les accions del pla tutorial generals que corresponen a la coordinació de l’assignatura.
• Participar en la docència i/o coordinació d’altres assignatures relacionades.
• Formar part de l’equip de professorat d’infermeria titular del Grau en Infermeria.
• Proposar les accions de millora oportunes a coordinació de curs i/o de titulació

Etiquetes