Blog

Residència Són Güells cerca infermera/o.

12:47 12 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta de treball. Centre dependent de l'administració pública.

Contracta Fundació Atenció a la Dependència.

 

Lloc de treball: Palma (Mallorca).

Àmbit: Generalista.

Sou aproximat: 31.965 € / brut anual.

Tipus de contracte:: Temporal fins a 31/12/2022.

Nombre de Vacants: 1

Tipus de jornada: 35 hores setmanals de treball efectiu + 2’5 hores setmanals de formació.

De dilluns a diumenge en règim d'horari especial, amb un horari de 7.30 a 14.30 (matins), 14.30 a 21.30 (vesprades), 21.30 a 07.30 (nits).

Les hores que falten per a arribar a la jornada laboral establida anualment es distribuirà al llarg de l'any segons les necessitats del servei.

Requisits:  Títol d'infermeria – català (B2) -Coneixements informàtics - Estar col·legiada/o. 

Funcions: Elaborar el pla d'atenció d'infermeria de les persones de nou ingrés.

Atendre les persones usuàries i complir la terapèutica prescrita pels facultatius encarregats de l'assistència i aplicar la medicació corresponent.

Custodiar i actualitzar les històries clíniques i altres documents relatius a la salut de les persones usuàries.

Orientar i supervisar les tasques dels auxiliars respecte de cada usuari.

Vigilar i mantindre en bon estat el material sanitari, l'instrumental i en general tots els aparells que s'utilitzen en les instal·lacions del centre.

Acompanyar, si és necessari, als usuaris als centres hospitalaris en coordinació amb el treballador social del centre.

Realitzar les proves complementàries per al diagnòstic.

Participar amb l'equip interdisciplinari del centre la realització de valoracions i plans d'atenció individuals dels residents.

Prestar suport al metge, col·laborar en la custòdia i actualització de les històries clíniques i altres documents relatius a la salut de les persones usuàries.

Col·laborar amb l'auxiliar de farmàcia, si és necessari, en la preparació del carro de medicació setmanal.

Planificar, controlar i mantindre reunions periòdiques, a més de fer el seguiment i l'avaluació dels alumnes en pràctiques.

Col·laborar en l'elaboració d'informes, estadístiques i memòria del centre.

Contacte: Inscriure's en l'oferta a través del SOIB (cercador d'ofertes)  https://soib.es/ Número d'oferta: 042022004297

 

 

 

Etiquetes