Blog

L'Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears requereix infermera/r per a campament a Algèria

12:53 05 setembre en Cooperació

L'Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears requereix infermera/r per a projecte sanitari infantil als campaments de la
població sahrauí refugiada, Tindouf, Argelia

El lloc de feina té por objectiu coordinar les accions sanitàries del projecte sanitari que l'organització desenvolupa als Campaments de Refugiats Sahrauís, principalment el que dona suport a l’atenció infantil.

El lloc de treball s'integra dins el Projecte de Salut de l'AAPSIB baix la supervisió directa de l'equip que el coordina. L'infermer/a expatriat treballa rà juntament amb l'equip nacional sahrauí dins el Programa Integral de Salud Infantil Sahrauí per a l'assoliment dels objectius.

Funcions:

 Donar suport al Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS) mitjançant l'acompanyament i la coordinació amb el personal de salut sahrauí, la planificació d'activitats, l'avaluació i el monitoratge i altres demandes que siguin necessàries.
 Realitzar la planificació, seguiment i avaluació de totes les accions sanitàries del projecte sanitari de l'AASPIB.
 Fer una anàlisi de la situació actual del programa PISIS per planificar noves estratègies i planificar les properes activitats del projecte.
 Acompanyament i supervisió dels tallers d'alimentació que es fan als dispensaris.
 Supervisar el grau de consecució dels objectius i indicadors del projecte.
 Representar a la AAPSIB en les reunions i taules de coordinació respectius al PISIS.
 Coordinació amb totes les organitzacions que col·laboren amb el Ministeri de Salut Sahrauí en el PISIS.
 Elaboració dels informes de seguiment del projecte, així com un informe/memòria final.

Requisits:

 Idiomes: Imprescindible castellà. Es valorarà coneixements d’anglès, francès i àrab
 Informàtica: nivell usuari del paquet Office.

Disponibilitat:
 Incorporació: immediata.
 Disponibilitat: 3 mesos, prorrogables a 6 mesos.

Contacte:
Les persones interessades poden enviar el seu currículum i una carta de motivació al correu  aapsib.salut@gmail.com.

Más información: descarga Convocatòria lloc de feina infermer-a AAPSIB (1)