Blog

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA: Llista definitiva d'aspirants i data per a l'entrevista curricular del concurs-oposició

10:24 22 setembre en Concursos i Oposicions

Publicat el llistat definitiu d'aspirants, nomenament del Tribunal i dates del concurs-oposició per a la creació d'una borsa d'infermers/infermeres, per a cobrir amb caràcter d'interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Publicació en el BOIB del 20 de setembre de 2022

Consultar Resolució

 

Data i hora per a l'entrevista curricular:  26 de setembre de 2022, a les 09:30h