Blog

EBAP: Convocatòria Concurs-Oposició diverses places de l'Administració general i especial de les Illes Balears

09:59 22 setembre en Concursos i Oposicions

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  (2 places per a infermeres a Mallorca)

Publicació en el BOIB del 17 de setembre de 2022

Consultar Resolució

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de les convocatòries en el BOIB (fins al 17 d'octubre de 2022)

Les sol·licituds de participació només es poden presentar de forma telemàtica, en els termes que estableixen les bases.

Més informació en: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5369343&coduo=2705&lang=es