Blog

Institut Balear d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor, S.L requereix infermera/r

18:20 27 setembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Institut Balear d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

Lloc de treball: Palma

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre Privat no Concertat

Àmbit Competencial: Medicoquirúrgica.

Sou aproximat anual: 25.748 € bruts anuals

Sou aproximat mensual 1.929 € brutos mensuals

Requisits: Grau en Infermeria

Tipus de contracte: Indefinit

Horari: Matí o tarda, segons programació.

Contacte: 971 767 169 administracion@ibaredo.com

 

 

 

Etiquetes