Blog

Particular selecciona infermeres/rs

18:22 28 setembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Atenció domiciliària

Lloc de treball: Palma

Nombre de vacants: 2

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre Privat no Concertat

Àmbit Competencial: Generalista

Sou aproximat anual: 45.000 € bruts anuals

Sou aproximat mensual 3.750 € bruts mensuals

Requisits: Es busquen infermeres/rs amb experiència en maneig de traqueostomia i ventilació mecànica per a cuidar a una persona a ca seva. Es requereix un nivell mínim d'anglès, suficient per a mantenir una conversa.
Possibilitat de bonus anual
S'ofereix allotjament si no tenen domicili a Mallorca.

Tipus de contracte: Indefinit

Horari: Torn rotatori

Contacte: krassimira@gmail.com

 

 

 

Etiquetes