Blog

GERÈNCIA 061: Convocatòria promoció interna per a la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària

16:05 04 octubre en Concursos i Oposicions

BOIB 04/10/22:  Resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 de 30 de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d'infermera/infermer d'urgències d'Atenció Primària per a la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061

Consultar Resolució: BOIB

 

-Convocades 3 places d'infermera/infermer d'urgències d'Atenció Primària en la Unitat de Transport Pediàtric adscrites a la Gerència d'Atenció a Urgències 061.

-Termini per a presentar sol·licituds:  20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publcació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.