Blog

Máster en Adicciones (Currículum Europeu de Prevención-Currículum Universal de Tratamiento. UPC-UTC). 2022/23

17:02 17 octubre en Altres Cursos1

Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció-Currículum Universal de Tractament. UPC-UTC) 2022/23

Les addicions són un greu problema social que requereix una resposta en l'àmbit formatiu i especialitzat. Es tracta d'un màster que recopila les aportacions del Currículum Universal de Prevenció (UPC) i del Currículum Universal de Tractament (UTC) que aporta una visió multidisciplinària, recorrent visions procedents de la farmacologia, el dret penal, aspectes ètics i tècniques de gestió de les drogodependències, entre altres. Amb aquesta proposta, de caràcter semipresencial, pretenem dotar de competències actualitzades als professionals de la salut, el treball social, la psicopedagogia i el món judicial, al mateix temps, permetre el desenvolupament de la seva vida laboral.

Les persones que superin aquest curs podran contribuir amb eficàcia a la reducció dels problemes socials, sanitaris i econòmics derivats del consum de substàncies il·lícites

-Crèdits: 60 ECTS

-Modalitat  Semipresencial  (hores presencials: 150)

-Preu: 1428€

-Data de impartició: octubre 2022 - juny 2023

Descarregar Programa

 

Més informació en: FUEIB-Màster Addiccions

Etiquetes