Blog

Participació en estudi sobre l'estat de la sutura en ferides traumàtiques en els serveis d'urgències

10:42 10 gener en Estudios participación

Un grup d'infermers/infermeres estan desenvolupant un estudi sobre l'estat de la sutura en ferides traumàtiques en els diferents Serveis d'Urgències (tant d'Atenció Primària com d'Urgències Hospitalàries) de les diferents Comunitats i Ciutats Autònomes d'Espanya. Necessiten la col·laboració de companyes que facin feina en serveis d'urgències d'atenció especialitzada i atenció primària de tota Espanya per a l'emplenament online D'AQUEST QÜESTIONARIal que pots accedir via mòbil o ordinador.

El qüestionari té una primera part de dades demogràfiques i una segona part de dades sobre sutures.