Blog

Col·laboració en l'estudi: «Comunicació, emocions i salut ocupacional en les infermeres durant la pandèmia de COVID-19: cuidant al que cuida, diagnòstic i proposta d'intervenció en infermeres»

13:24 01 febrer en Estudios participación

Desenvolupat per un equip de professors/es del Departament d'Infermeria de la Universitat de València.

Els encarregats de l'estudi necessiten la col·laboració d'infermeres d'atenció especialitzada de tota Espanya per a la complementació d'un qüestionari en línia (mitjançant l'enllaç) que es pot complimentar via mòbil o ordinador. És molt important la complementació completa del qüestionari, té una durada aproximada de 20 minuts, en el cas de necessitat es pot guardar i acabar de complimentar en altre moment.

Quin és l'objectiu?

Estudiar la comunicació interpersonal, la intel·ligència emocional, l'empatia i la salut ocupacional, així com altres aspectes psicosocials de les infermeres d'atenció especialitzada.

La finalitat és millorar la qualitat de la cura i el benestar de les infermeres.

Com pots col·laborar?

Complimentant el següent qüestionari en línia, la durada del qual és, aproximadament, de 20 minuts.

https://encuestas.uv.es/index.php/215699?lang=es