Blog

Particular selecciona infermeres/rs

16:41 07 març en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Atenció domiciliària

Lloc de treball: Palma

Nombre de vacants: 2

Àmbit en què es desenvolupa l'activitat: Centre Privat no Concertat

Àmbit Competencial: Generalista

Sou aproximat anual: 45.000 € bruts anuals

Sou aproximat mensual 3.750 € bruts mensuals

Requisits:

– Experiència demostrable en traqueostomia i ventilació mecànica, per a cures domiciliàries
– Bon nivell d'anglès (no és necessari títol acreditatiu), suficient per a mantenir una conversa a nivell col·loquial. 
– Possibilitat de bonus anual.
– Bon ambient de treball, amb molts mitjans disponibles.


Tipus de contracte: Temporal o Indefinit, a triar

Horari: Turno de 12 horas

Contacte: krassimira@gmail.com

 

 

 

Etiquetes