Blog

Borsa Única IBSALUT: Llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de les categories: Infermera del Treball, de Salut Mental i Comares

11:40 14 març en Concursos i Oposicions

-14/03/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituir borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de infermera especialista en Salut Mental, infermera especialista en Infermeria del Treball i infermera especialista en obstetrícia (comares) i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits.

Consultar resolució i llistats:

Infermera del Treball

Infermera de Salut Mental

Comares

 

Termini d'interposició de recurs de reposició: 1 mes, a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquesta resolució

-Formulari recurs

 


HISTÒRIC:

-08/02/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes provisionals de puntuacions de l'actualització de la borsa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories d'Infermera especialista en Infermeria del Treball, en Salut Mental i Comares, i la llista provisional de persones excloses del concurs de mèrits per a constituir la borsa única d'aquestes categories

Consultar resolució i llistats:

-Infermera del Treball

-Infermera de Salut Mental

-Comares

 

Termini de presentació d'al·legacions: del 9 al 22 de febrer de 2023

Formulari Al·legacions

 

*Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA