Blog

CESAG: Convocatòria selecció professorat per a Grau d'Infermeria 2023-2024

12:47 17 març en Ofertes d'ocupació-Nacionals

El Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) obre un període per a la presentació de candidatures per al curs 2023-2024 en el grau en Infermeria. Els CV dels aspirants hauran de ser lliurats en el format indicat. Aquells que completin el procés d'inscripció via web s'envien automàticament a la directora del centre, Julia Violero. En tractar-se d'una jornada completa, es requereix la presencialitat a Palma. 

-ES PRECISA: Doctor/a en Infermeria (preferible amb acreditació ANECA) – Experiència docent i familiarització amb el sistema d'ensenyament universitari actual.

-FORMACIÓ ACADÈMICA: Estar en possessió del títol de Doctor. També expedient acadèmic, qualificacions i premis rebuts. Estar en possessió de l'avaluació positiva en la figura de “Professor d'Universitat Privada” o de “Professor Contractat Doctor” per part de l'Agència d'Avaluació (ANECA) o Agència Autonòmica.

Per a consultar les dades completes de la convocatòria, accedir a:  CESAG

Etiquetes