Blog

Consell Insular de Formentera necessita infermera/r

11:09 05 maig en Ofertes d'ocupació-Nacionals
Oferta d'ocupació per a infermera/r en Centre de Dia – Residència de Formentera
Centre dependiente de la administración pública

Lloc de treball: Residència – Sant Francesc

Sou aproximat: 31.995€ brut/anual.

Àmbit: Geriàtrica

Requisits: 

– Diplomatura, grau o estudis equivalents d'infermeria. Estar col·legiat/da.
2. Nivell de català: Acreditar el nivell B2 de català, es farà prova de nivell per qui no ho pugui acreditar en el cas de no disposar d'un mínim de dos aspirants amb el nivell B2 acreditat.
3. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable relativa al certificat negatiu.
4. Declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts.
5. Procediment de selecció: Valoració, mèrits i experiència (80%) i
entrevista personal (20%).
6. Per a la valoració de la candidatura, i dels mèrits, la persona interessada haurà de presentar de manera adjunta a la sol·licitud:
• Còpia del DNI
• Diplomatura, grau o estudis equivalent d'infermeria.
• Català nivell B2 o superior, es farà prova de nivell en el cas de no disposar d'un
mínim de dos aspirants amb el nivell B2.
3. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable relativa
al certificat negatiu 
4. Declaració responsable de veracitat de dades.
• Títols i certificats per a acreditar els requisits i els mèrits de la convocatòria.
• Currículum
• Vida laboral

Tipus de jornada: completa 

Horari: A determinar

Tipus de contracte:: 3 mesos (3 mesos o finalització del borsí).

Contacte:  https://conselldeformentera.convoca.online/

 

 

Etiquetes