Blog

MENORCA-Curs: Diagnòstic i tractament d'úlceres en el peu diabètic

14:17 23 agost en Cursos Coiba 2

Data: 5 i 6 d'octubre de 2023

El COIBA organitza aquest curs, l'objectiu principal del qual és actualitzar els coneixements bàsics sobre la patologia vascular en membres inferiors i el seu tractament; a més de donar a conèixer les pautes d'exploració i diagnòstic adequat del pacient amb patologia del peu diabètic i els criteris de derivació cap a l'atenció hospitalària.

-Modalitat: Presencial (seu COIBA Menorca)

-Per a més informació:

Consultar Programa

 

-Inscripcions: A través de la Finestreta Única o directament a la seu col·legial.