Blog

Borsa de Perits Infermers 2024

14:21 20 octubre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Des del Jutjat Degà de Palma s'informa que en compliment del que es disposa en l'article 341 de la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000, i en l'Acord de 28 d'octubre de 2010 del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica la Instrucció 5/2001 de 19 de desembre, queda oberta la inscripció a la Borsa de Perits Infermers 2024 per a exercir davant la jurisdicció civil i la jurisdicció contenciosa-administrativa en l'àmbit de tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o una illa, fins al 31 de desembre del 2023, inclós.

Les persones interessades hauran d'emplenar el formulari que trobaran a continuació: 

 

Formulari