Blog

XXX Congrés Nacional de la SEEGG - 18 i 19 d'abril de 2024

11:00 02 novembre en Altres Esdeveniments

La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), organitza una nova edició del congrés sota el lema "Inspirant el canvi" , en el qual es pretén oferir un programa científic d'interès per a tots aquells que, dia rere dia, presten cures a aquest grup poblacional en els diferents àmbits assistencials. Per a això, s'han seleccionat una varietat de temes per a impulsar, segons propugna el lema triat, un revulsiu en la prestació de cures després d'un nou enfoqui soci-sanitari.

Amb aquest objectiu s'abordaran diferents aspectes relacionats amb la pràctica professional com són la nutrició i l'exercici físic, abordatge de les síndromes geriàtriques, la solitud, la integració social i la política dels majors, i com no, la insistent aposta pel reconeixement de la nostra especialitat en geriatria.

-Data: 18 i 19 d'abril de 2024

-Lloc de celebració: Albacete – (Hotel Beatriz)

 

-Més informació i inscripcions en: XXX Congrés Nacional de la SEEGG