Title Image

Legislació

Estatuts vigents. any 2018

Publicació al BOIB.

Rectificació d'una errada advertida en la Resolució de 24 d'octubre per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts de l'Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears i s'ordena la inscripció en el full registral corresponent de l'Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

  • Legislació de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears de la Professió Infermera

 

 

 

Entrada en vigor, a partir de el 14 de juny de 2019

CONSELL DE GOVERN. Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit de el Servei Balear de Salut de les Illes Balears

 

Categories creades:

-Enfermero / Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

- Infermer / Infermera Especialista en Infermeria de l'Treball

- Infermer / Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica

- Infermer / Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica

Consulta BOIB: DECRET

Marc normatiu regulador de les residències de gent gran a Balears