Blog

264/2018 Quins diagnòstics infermers prenominen en MIF?

10:53 11 abril en Proyectos en Curso 18

Investigadora Principal: Regina Cortés Aguilar

 

Resum:

En 1989, el Consell Internacional d'Infermeres (CIE) inicia un programa per al desenvolupament d'una terminologia d'Infermeria a escala mundial que es coneixerà com CIPE, definit com una classificació de Fenòmens, Accions i Resultats d'Infermeria que descriuen la pràctica professional, dinàmica i canviant, d'Infermeria.

A Espanya, el 2010 s'aprova un Reial Decret pel qual s'aprova el conjunt mínim de dades en els informes clínics del Sistema Nacional de Salut i on queda manifest la importància de la utilització de la terminologia NANDA.

Actualment a l'Hospital Son Espases no s'utilitza la terminologia infermera, de forma que els informes d'alta no es realitzen segons legislació vigent.

Es durà a terme un estudi descriptiu, transversal i observacional en la unitat de Medicina Interna Infecciosa (UH3O) per conèixer quins diagnòstics infermers són els de major predomini, per això es confeccionarà una taula amb tots els diagnòstics que es poden treballar durant l'hospitalització.

La UH3O està formada per 17 llits de Medicina Interna Infecciosa, por la qual cosa s'analitzaran els 17 pacients cada mes, en un any arribant a tenir una mostra total de 204 pacients que suposen aproximadament un 30% de la totalitat d'ingressos en la unitat. A cada pacient se li passarà la taula de diagnòstics infermers potencialment tractables en hospitalització i on s'indicarà quins diagnòstics presenta el pacient.

Una vegada terminada la recollida de dades, obtindrem els diagnòstics infermers més habituals en la unitat, es crearà un pla de cures amb tots els diagnòstics i on cadascú presenti totes les activitats possibles a dur a terme. Amb la finalitat de crear un power plan a la unitat . .