Title Image

Legislació

Legislació estatal

 

 


Informes jurídics

Elaborat per l'assessoria jurídica del COIBA.

Normativa educativa estatal

 

 

 

Normativa Especialitats d'Infermeria
Entrada en vigor a partir del 14 de juny de 2019.
Categories creades:
    • Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària
    • Infermer/Infermera Especialista en Infermeria del Treball
    • Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica
    • Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica
Legislació autonòmica

Marc normatiu regulador de les residències de gent gran a Balears