Blog

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d'Eivissa-Formentera

08:54 06 maig en Elecciones Coiba-2019

Pel que fa a la Junta Insular de Menorca, no consta cap candidatura per aquestes eleccions.

El passat 26 d'abril va finalitzar el termini de presentació de candidatures al Ple de la Junta de Govern del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears i a les Juntes insulars de les Delegacions d'Eivissa i Formentera, i de Menorca.

En el cas del Ple de la Junta de Govern, únicament va ser presentada una candidatura encapçalada per María José Sastre Perea. Pel que fa a la Junta insular d'Eivissa i Formentera, es va donar la mateixa situació i només va ser presentada una candidatura liderada per Mònica Yern Moreno.

Per tant, sense necessitat d'haver d'acudir a votació, i després que la Mesa Electoral revisés i certifiqués que ambues candidatures s'han presentat en temps i forma correctes i cumpleixen els requisits estatutaris exigits, resulten ambdues proclamades de forma directa per proveir els càrrecs als quals es presentaven.

La Junta insular de Menorca no ha comptat amb cap candidatura presentada.

 

Documents adjunts:

Acta de proclamació de les candidatures electes

Document de presentació de la candidatura de María José Sastre

Document de presentació de la candidatura de Mònica Yern

Etiquetes