Blog

Informació referent a la postura del Coiba en les votacions del CGE

12:28 09 gener en Notícies

El passat 18 de desembre el Consejo General de Enfermería (CGE) va celebrar l’Assemblea General Ordinària en la qual van participar els presidents dels Col·legis provincials i autonòmics. A continuació, detallam les votacions de la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, en l’Assemblea General del CGE.

 

- Presentació de la liquidació de comptes i balanç de la situació del pressupost corresponent a l’exercici 2018. En contra. El COIBA considera insuficient el desglossament de determinades partides pressupostàries, entre altres qüestions.

- Recomanació per a la fixació de la quota de l’organització Col·legial. En contra. El CGE recomana la fixació de la quota homogènia en la quantitat de 19,52 euros per col·legiat i mes, per a l’exercici 2020. La quota actual del COIBA és de 16,40 euros. Seguir les recomanacions del CGE implicaria un increment de 3,12 euros per col·legiat i per mes. De tota manera, entenem que el CGE només pot donar una recomanació no vinculant, en realitat cada Col·legi és autònom en la gestió de la seva quota.

- Fixació equitativa de les aportacions dels Col·legis provincials al CGE. En contra. Des del COIBA consideram que l’import de 5,31 euros per col·legiat i mes és excessiu, sobretot tenint en compte el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 2020 i la inversió de més de 10 milions d’euros en la nova seu del CGE. Aquest import s’hauria d’adaptar a les necessitats reals del col·legiats, valorant la taxa de temporalitat, la desocupació, etc.

- Fixació i regulació del certificat d’ingrés en l’Organització Col·legial. En contra. Des del COIBA trobam que l’import de 148 euros per col·legiat és excessiu pels mateixos motius que el punt anterior.

- Pressupost d’ingressos i despeses del CGE per a l’exercici de l’any 2020. En contra. El COIBA considera insuficient el desglossament de determinades partides i inversions pressupostàries i desmesurada la inversió de més de 10 milions d’euros en la nova seu.

- Projectes de resolucions per la qual s’ordenen determinats aspectes d’exercici professional infermer en els àmbits de les cures en situacions d’urgències i emergències, accessos vasculars, institucions penitenciàries i coordinació nacional de transplantaments. Abstenció. Consideram que no es pot parlar d’ordenació professional sinó d’una guia per a l’exercici de les actuacions infermeres en determinats àmbits.

Etiquetes