Blog

Informació referent a la postura del Coiba en les votacions del CGE

12:28 09 gener en Información Consejo General, Notícies

El passat 18 de desembre el Consejo General de Enfermería (CGE) va celebrar l’Assemblea General Ordinària en la qual van participar els presidents dels Col·legis provincials i autonòmics. A continuació, detallam les votacions de la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, en l’Assemblea General del CGE.

 

- Presentació de la liquidació de comptes i balanç de la situació del pressupost corresponent a l’exercici 2018. En contra. El COIBA considera insuficient el desglossament de determinades partides pressupostàries, entre altres qüestions.

- Recomanació per a la fixació de la quota de l’organització Col·legial. En contra. El CGE recomana la fixació de la quota homogènia en la quantitat de 19,52 euros per col·legiat i mes, per a l’exercici 2020. La quota actual del COIBA és de 16,40 euros. Seguir les recomanacions del CGE implicaria un increment de 3,12 euros per col·legiat i per mes. De tota manera, entenem que el CGE només pot donar una recomanació no vinculant, en realitat cada Col·legi és autònom en la gestió de la seva quota.

- Fixació equitativa de les aportacions dels Col·legis provincials al CGE. En contra. Des del COIBA consideram que l’import de 5,31 euros per col·legiat i mes és excessiu, sobretot tenint en compte el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 2020 i la inversió de més de 10 milions d’euros en la nova seu del CGE. Aquest import s’hauria d’adaptar a les necessitats reals del col·legiats, valorant la taxa de temporalitat, la desocupació, etc.

- Fixació i regulació del certificat d’ingrés en l’Organització Col·legial. En contra. Des del COIBA trobam que l’import de 148 euros per col·legiat és excessiu pels mateixos motius que el punt anterior.

- Pressupost d’ingressos i despeses del CGE per a l’exercici de l’any 2020. En contra. El COIBA considera insuficient el desglossament de determinades partides i inversions pressupostàries i desmesurada la inversió de més de 10 milions d’euros en la nova seu.

- Projectes de resolucions per la qual s’ordenen determinats aspectes d’exercici professional infermer en els àmbits de les cures en situacions d’urgències i emergències, accessos vasculars, institucions penitenciàries i coordinació nacional de transplantaments. Abstenció. Consideram que no es pot parlar d’ordenació professional sinó d’una guia per a l’exercici de les actuacions infermeres en determinats àmbits.

Etiquetes