Blog

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears reivindica que es creïn llocs de feina específics per a infermeres especialistes

13:01 15 gener en Notícies

El mes de maig de 2019 es va publicar el Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, en el que es reconeixen les especialitats d'infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, infermeria del treball, infermeria geriàtrica, i infermeria pediàtrica, (les categories d'infermeria obstètric-ginecològica i la de salut mental ja estaven regulades des de fa anys) però, tot i això, encara no s'han creat llocs de feina específics per aquestes infermeres especialistes ni la manera d'accedir-hi com ara borses i oposicions.

 

El Decret especifica que les places afectades s'han d'amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria d'especialistes i que cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats, la qual cosa encara no s'ha fet.
A més d'especialistes formats a altres CCAA i especialistes per via excepcional, a les Illes Balears s'estan formant especialistes per via IIR en infermeria familiar i comunitària, infermeria pediàtrica, infermeria obstètric-ginecològica, infermeria de salut mental, a partir d'aquest any 2020 infermeria geriàtrica i pròximament infermeria del treball. Des del Coiba demanam que s'estableixi un mecanisme que faciliti i afavoreixi l'accés de les infermeres especialistes als llocs de feina especialitzats, d'acord amb les necessitats de cada servei, sigui creant borses de contractació específiques o per altres mecanismes i que aquesta inversió en la formació d'aquestes infermeres repercuteixi en la qualitat de l'assistència cap als ciutadans de les nostres Illes.
El COIBA ha reivindicat, tant davant del Servei de Salut com de la Conselleria de Salut que es creïn llocs de feina específics per aquestes especialistes a través de borses i oposicions però a dia d'avui no s'ha fet cap passa per aconseguir el reconeixement de les infermeres especialistes.
Per tal de conèixer quina és la situació a les Illes Balears amb relació a les col·legiades amb especialitat a la nostra comunitat, el COIBA ha creat un registre d'infermeres especialistes (nombre i categoria d'infermeres especialistes) i per això es demana que totes les infermeres especialistes es registrin al Col·legi com a tal, presentant l'original del títol emès pel Ministeri.

Etiquetes