Blog

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) bonificarà les inscripcions al Congrés de la SECPAL que tindrà lloc a Palma, amb 100 euros per a totes les col·legiades i col·legiats

12:09 25 febrer en Notícies

La junta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), ha aprovat bonificar amb 100 euros les inscripcions de totes les col·legiades i col·legiats al XIII Congrés Internacional de la "Sociedad Española de Cuidados Paliativos", que se celebrarà a Palma de l’11 al 13 juny de 2020.

La junta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), ha aprovat bonificar amb 100 euros les inscripcions de totes les col·legiades i col·legiats al XIII Congrés Internacional de la "Sociedad Española de Cuidados Paliativos"que se celebrarà a Palma de l’11 al 13 juny de 2020. La junta de govern ha considerat aquest congrés d’especial interès per a la professió per el seu caràcter d’internacional . Així mateix, el COIBA considera aquest congrés d’especial utilitat per a les infermeres i infermers de Balears, tenint en compte les taxes d’envelliment i de cronicitat de la nostra població i de la important tasca que es desenvolupa des de l’estratègia de cures pal·liatives de la nostra comunitat en favor de les persones que requereixen aquestes cures.

Per accedir a aquesta bonificació, cal dur a terme la inscripció emplenant el següent formulari  https://barcelo.eventsair.com/secpal2020/inscripcion/Site/RegisterUna vegada emplenat, i just abans de procedir al pagament, s’haurà d’introduir el codi de descompte COIBA i, d’aquesta manera, es descomptarà automàticament del preu final de la quota que pertoqui (soci o no soci de SECPAL).

Independentment d’aquest ajut, les persones que s’inscriguin a aquest congrés poden optar a les bonificacions per a presentació de pòsters i/o comunicacions a congressos que convoca el COIBA de manera anual.

Les persones que ja s’han inscrit també rebran aquest descompte.

La bonificació és exclusiva per a col·legiats i col·legiades al COIBA.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el COIBA a través de qualsevol dels canals habituals i amb gust es resoldrem les vostres preguntes.

Etiquetes