Blog

Posicionament del COIBA davant la crisi del COVID19

11:37 28 març en Notícies

Volem manifestar el nostre suport i reconeixement cap a totes les infermeres i infermers que estan desenvolupant el seu treball amb una professionalitat exemplar i amb un altíssim grau d'implicació en aquests moments tan complexos.

 

En primer lloc, volem manifestar el nostre suport i reconeixement cap a totes les infermeres i infermers que estan desenvolupant el seu treball amb una professionalitat exemplar i amb un altíssim grau d'implicació en aquests moments tan complexos.

Des del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) volem exposar la nostra visió davant aquesta crisi sanitària que ens afecta en l'actualitat:

 • Reiterem la nostra preocupació per la falta de material homologat en alguns serveis i hospitals i la falta de professionals. Si bé agraïm les iniciatives privades encaminades a pal·liar aquestes manques de material, és urgent que les autoritats competents estableixin els mecanismes de compra necessaris per a evitar la falta d'equips de protecció homologats que provoqui que els nostres professionals sanitaris hagin de fer el seu treball sense les mesures de seguretat necessàries. En cas d'omissió d'aquesta responsabilitat, el COIBA emprendrà les accions legals que consideri oportunes contra els qui per acció o omissió hagin compromès la seguretat de professionals i pacients.
 • La falta d'equips de protecció individual i de màscares que sofreixen molts centres provoca que les infermeres hagin d'atendre les persones amb mitjans que no són adequats i que posen en risc la seva salut, la dels seus familiars i de les persones que atenen.
 • Ens preocupen, especialment, les dades de contagi entre professionals. Per tant, sol·licitem que s'accelerin les proves de detecció de COVID-19 entre els sanitaris i professionals de serveis essencials. Per la seva pròpia seguretat i per la de la resta de ciutadans.
 • Recordar, que els centres sanitaris tenen l'obligació de seguir els protocols establerts per l'autoritat competent en matèria sanitària, i els serveis de prevenció han de garantir la seguretat dels professionals sanitaris, així com, garantir el compliment d'aquests protocols.
 • Agraïm la implicació i el treball exemplar de les nostres companyes i companys. I sobretot, el sobreesforç que estan realitzant en aquesta situació d'emergència sanitària per a prestar cures a tota la població.
 • Som conscients que la prestació de serveis és especialment complexa per la incertesa i el canvi continu dels protocols d'actuació. Pel que exigim que s'estableixin protocols clars d'actuació.

 

Accions realitzades pel COIBA per a donar resposta a les necessitats de les infermeres i dels ciutadans:

 • El COIBA s'ha posat a la disposició de la Conselleria de Salut per a contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a lluitar contra aquesta terrible malaltia.
 • A més, s'han establert vies de contacte permanent amb el Servei de Salut i amb la Direcció General de Salut Pública per a millorar la informació entre totes dues institucions.
 • S'ha exigit a la Conselleria de Salut que garanteixi els equips de protecció individual i col·lectius necessaris perquè les infermeres i infermers puguin continuar donant la millor atenció als ciutadans, amb les màximes garanties de seguretat i protecció.
 • S'ha creat un registre de professionals recentment jubilats o en disposició de treballar. Aquesta informació s'ha enviat de manera periòdica al Servei de Salut de les Illes Balears perquè aquest pugui procedir a la seva contractació en cas de ser necessari. Agrair, aquí també a tots aquests professionals la seva predisposició.
 • S'ha aprovat en junta de govern que el COIBA es faci càrrec de l'assegurança de responsabilitat civil professional de tots aquells i aquelles professionals que no es trobessin en actiu, i que per tant no estaven col·legiades (com en el cas de les jubilades).
 • A més, s'ha facilitat la tramitació de la “col·legiació exprés” per a totes aquelles persones que no estaven col·legiades i que tinguin una proposta laboral.
 • S'ha creat un espai dedicat al COVID-19 en la web del COIBA, on tant professionals com ciutadans, poden trobar informació oficial actualitzada. Aquesta informació també es difon diàriament a través de les nostres xarxes socials i canals de comunicació habituals.
 • S'ha ampliat el servei d'atenció psicoemocional, al qual totes les infermeres i infermers poden accedir de manera gratuïta i confidencial, per a donar cobertura al sobreesforç, a l'estrès i la pressió ocasionades per la situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19.
 • S'ha reforçat l'assessoria jurídica perquè totes les col·legiades i col·legiats puguin realitzar les seves consultes i es puguin valorar cadascuna de les situacions concretes.
 • A més, a través de la comissió deontològica, es donarà resposta a totes les qüestions ètiques i deontològiques que es puguin generar durant aquesta situació.

 

Volem agrair les mostres d'afecte i solidaritat de particulars i empreses que no han dubtat a aguditzar l'enginy per a aconseguir elaborar material de protecció per als nostres companys i companyes. I com no, el suport i totes les mostres d'afecte que cada dia ens brinden els ciutadans i ciutadanes.

Sense més, reiterar a les nostres col·legiades i col·legiats que compten amb el suport incondicional del COIBA al qual han de recórrer davant qualsevol dubte o problemàtica professional que els sorgeixi. Des de la junta del govern, ens comprometem a actuar amb totes les mesures al nostre abast.

Etiquetes