Blog

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears redueix la quota col·legial a la meitat

12:15 17 abril en Notícies

Aquesta mesura s’aplicarà a les quotes d’aquest segon trimestre

 

Davant la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19, la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), reunida de manera extraordinària, va aprovar ahir reduir la quota col·legial al 50% durant el trimestre vigent.

El COIBA vol estar al costat dels seus col·legiats i col·legiades en aquests difícils moments i, tot i ser conscients de que la majoria d’infermeres i infermers continuen en actiu, les realitats familiars són diverses i qualsevol ajuda és poca per enfrontar la crisi.

La reducció d’aquesta quota, la més baixa de tot l’Estat Espanyol, suposarà una inversió cap als col·legiats i col·legiades, i per tant, una baixada dels ingressos del COIBA de més de 160.000 euros.

De la quota que percebrà el Col·legi aquest trimestre, es continuarà destinant la part corresponent al Consejo General de Enfermería de España, com és d’obligat compliment, i es continuarà atenent els rebuts de l’assegurança de responsabilitat civil col·lectiva subscrita.

Aquest esforç extraordinari per part del COIBA és possible, també, a causa de la reducció obligada d’activitat, com ara la formació presencial, la utilització d’espais o la realització de jornades que es reprendran tan aviat com sigui possible. Tot i així, es mantindran intactes totes les ajudes i beques directes als col·legiats i col·legiades.

Igualment, el COIBA vol recordar que mantén actives les seves assessories jurídica i psicoemocional, així com l’atenció col·legial telefònica i per via telemàtica. L’assessoria psicoemocional ha estat reforçada amb motiu de la crisi i actualment s’està treballant en un pla d’atenció psicoemocional postcrisi.

El COIBA vol agrair a les infermeres i infermers de les Illes la seva professionalitat i implicació en aquesta situació excepcional.

Etiquetes