Blog

El fòrum d'Atenció Primària presenta més de 50 mesures concretes per a millorar l'assistència sanitària en aquest àmbit de la Sanitat balear

11:11 14 agost en Notícies

La presidenta del COIBA, María José Sastre, juntament amb altres representants d'Atenció Primària, s'ha reunit amb la consellera de Salut per a plantejar la recuperació de l'atenció presencial segura en els centres de salut, especialment en l'àmbit de la cronicitat.

 

L'atenció presencial sanitària a la població de les Illes Balears, de igual forma que a la resta d'Espanya, va haver de modificarse d'arrel amb motiu de l'Estat d'Alarma generat per la Covid-19. Els professionals van canviar ràpidament la seva forma d'atendre les persones, van redoblar esforços i van demostrar la seva capacitat d'adaptació. No obstant això, 5 mesos després, l'Atenció Primària ha de fer front a un nou temps amb una estructura de funcionament per a continuar sent l'àmbit sanitari més proper al ciutadà, amb la família i la comunitat com a nucli d'atenció.

Amb aquest objectiu, entre totes les entitats participants s'ha elaborat un document que pots consultar AQUÍ, al qual hi ha agrupats 4 blocs amb accions i aspectes en detall que, entenem, han de considerar-se:

 • Reforma del model d'atenció d'Atenció Primària, al que destaquen punts com:
  • Garantir l'atenció presencial quan aquesta sigui pertinent, tant al Centre de Salut com al domicili o a l'entorn residencial, amb els professionals referents dels pacients.
  • Fomentar la continuïtat i longitudinalitat de l'atenció, especialment amb la població més vunerable i amb més necessitats de cures.
 • Definició clara de rols i desenvolupament ple de competència dels professionals d'AP, entre les quals destaquem:
  • Afavorir les funcions dels Administratius sanitaris en la contribució de la desburocratització de les consultes dels professionals sanitaris i agilitzar les gestions administratives de les demandes dels usuaris.
  • Potenciar el ple desenvolupament de les competències de la Infermera Familiar i Comunitària i la seva capacitat resolutiva en la gestió de cures, tant a les persones amb patologies cròniques com agudes, en la promoció de la salut i en prevenció de la malaltia.
 • Implicació de l'usuari en el canvi de model d'atenció, amb accions com:
  • Millorar les eines informàtiques que donin suport a l'activitat clínico-assistencial i eines de suport que facilitin la presa de decisions dels 100 motius de consulta més habituals.
  • Disposar de material i equips de protecció individual adequats i suficients, assegurant el proveïment de material a curt, mitjà i llarg termini.
 • Paper de l'Administració en la relació amb els Centres de Salut, implementant accions tals com:
  • Promoure l'autonomia del pacient i les autocures, erigint-se en gestor de la seva patologia crònica.
  • Implantar mecanismes per a compartir decisions que afecten a la salut o benestar dels ciutadans.

Les entitats que signen el document presentat són: el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Fisioterapèutes de les Illes Balears, la Societat Balear de Médicos Generales y de Familia, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, la Associació Balear de Comares, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (delegació Illes Balears), la Associació Balear d'Infermeria Comunitària i la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares.

Etiquetes