Blog

La Junta de Govern rendeix comptes davant els col·legiats a l’Assemblea General ordinària 2020

10:40 07 setembre en Notícies

Tant els comptes del 2019 com el pressupost de 2020 han estat aprovats

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears ha rendit comptes davant l’Assemblea General ordinària de col·legiats del. A una sessió simultània organitzada per videoconferència a Mallorca (Hospital Son Espases), Menorca (seu col·legial) i Eivissa (seu col·legial), la presidenta, María José Sastre, va presentar la memòria de les activitats dutes a terme al 2019.

A l’apartat del Pla d’Acció per al 2020, Sastre va assenyalar que molta de l’activitat prevista per al 2020 s’ha hagut de modificar o reinventar amb motiu de la pandèmia, encara que la voluntat de la Junta segueix sent oferir el màxim de serveis als col·legiats, adaptant l’activitat a les circumstàncies actuals.

El COIBA mantindrà una àmplia oferta formativa, que es complementarà amb la renovació de l’acord amb SalusPlay, aprovat de forma unànime. En aquest sentit, la presidenta va aclarir que l’oferta formativa s’elabora tenint en compte les necessitats i prioritats establertes a través de les enquestes de formació realitzades pels col·legiats i col·legiades.

Lideratge, Nursing Now, ordenació professional i visibilitat infermera, així com el reconeixement i foment de la recerca infermera seran algunes de les línies més destacables del pla d’acció del 2020.

A l’assemblea es va aprovar igualment la modificació del nom del Col·legi, que passarà a denominar-se Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, prèvia modificació dels Estatuts col·legials. Igualment, es va manifestar la voluntat de modernitzar el Col·legi i adaptar-ho a la situació actual, amb la finalitat de poder realitzar assemblees i votacions virtuals en cas de necessitat. Aquesta mesura, que ara mateix no està permesa pels Estatuts actuals, fomentaria la participació de les infermeres i infermers, així com la transparència en la gestió col·legial, un dels eixos fonamentals i prioritaris de la Junta de Govern.

Així mateix, es va informar de la necessitat de canviar la seu del col·legi degut a problemes estructurals i d’espai, que no permet el desenvolupament de l’activitat formativa en les condicions òptimes.

A l’apartat econòmic, el tresorer, Miquel Bennasar, va presentar l’auditoria anual i els comptes de 2019, així com el pressupost previst per al 2020.

Toda la documentación relativa a la asamblea se puede consultar en el siguiente enlace.

Etiquetes