Blog

Les infermeres de Balears rebutgen el Reial Decret Llei de mesures urgents que proposa que aquests professionals realitzin funcions pròpies del personal mèdic

10:17 02 octubre en Notícies

De la mateixa forma que no podem permetre la invasió de competències pròpies de les infermeres per part de altres professionals tampoc aquestes han d’assumir les funcions pròpies dels metges especialistes en atenció familiar i comunitària o qualsevol altre especialitat

En relació al Reial Decret-Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de Recursos Humans al Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) considera inadmissible la falta de respecte per las competències pròpies dels professionals sanitaris i que, de la mateixa forma que no podem permetre la invasió de competències pròpies de les infermeres per part de altres professionals tampoc aquestes han d’assumir les funcions pròpies dels metges especialistes en atenció familiar i comunitària o qualsevol altre especialitat. “Els metges i les metgesses són professionals sanitaris diferents, amb funcions i competències diferents i amb formació específica en el seu àmbit d’actuació. Els seus rols en cap cas poden ser intercanviats”, manté la Junta del COIBA.

Des del COIBA s’insisteix en la manca endèmica de professionals sanitaris, no només metges, sinó especialment d’infermeres, i la necessitat de consolidar els equips oferint condicions laborals estables que garanteixin unes plantilles mínimament sòlides, tan necessàries especialment en temps de pandèmia. Les ràtios actuals d’infermeres, de les més baixes de l’Estat a la nostra comunitat, no permeten en cap cas prescindir de cap infermera al seu lloc de treball.

El fet que es plantegi que una infermera pugui desenvolupar funcions del metge mostra un desconeixement profund del funcionament del sistema sanitari, en el qual totes les peces són necessàries per a un correcte engranatge, en benefici de la salut dels ciutadans.


Foto: Banc d'Imatges d'Infermeres de les Illes Balears. Autor: Jaime Reina.

Etiquetes