Blog

537/2020 “Psico-cognitiva't”

13:39 05 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Saliha Belmonte Darraz.

 

Existeixen amplis estudis que informen sobre els beneficis de l'exercici físic i l'estimulació elèctrica transcranial de corrent continu (tDCS) com a tractaments no farmacològics encaminats a la millora de la capacitat cognitiva i funcional. La combinació d'ambdues tècniques podria convertir-se en una peça angular eficaç i econòmica per a estimular la plasticitat cerebral en l'adult gran, millorar tant la capacitat cognitiva com la regulació emocional i provocar canvis positius en la qualitat de vida.

L'objectiu d'aquest projecte seria examinar la influència de la tDCS anòdica sobre l'escorça prefrontal dorsolateral dreta i la seva influència en la memòria de treball, qualitat de vida (física i emocional) i regulació emocional a l'adult major de seixanta anys (grup tDCS), en comparació amb la realització d'exercici físic, així com l'efecte combinat d'ambdues tècniques en els paràmetres anteriorment citats.